Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi  predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru a výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo na stránkach sprostredkovateľov handmade výrobkov (napr. cez SAShe, Fler a pod.).

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, majú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy na diaľku a súvisiacimi predpismi.

Objednávanie

Predávajúci:

Žienka domáca, s.r.o, Hájnická 54, 962 31  Sliač (alias Žienka domáca)

IČO: 51 147 246

DIČ: 2120607247

IČ DPH: SK2120607247

Čísla účtov:

Tatra banka a.s., platby v EUR

2947046158/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4704 6158

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Fio banka, a.s., platby v EUR

2801695163/8330

IBAN: SK09 8330 0000 0028 0169 5163

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Fio banka, a.s., platby v CZK

2601306274/2010

IBAN pre CZ: CZ51 2010 0000 0026 0130 6274

SWIFT/BIC: FIOBCZPP

IBAN pre SK: SK62 8330 0000 0026 0130 6274

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Fio banka, a.s. – platby v PLN

2801745669/8330

IBAN: SK70 8330 0000 0028 0174 5669

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Majiteľ účtu: Žienka domáca, s.r.o.

Fio banka, a.s. – platby v HUF

2301745670/8330

IBAN: SK17 8330 0000 0023 0174 5670

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Majiteľ účtu: Žienka domáca, s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 32841/S.

Spoločnosť je platiteľom DPH. Všetky ceny pre koncového zákazníka sú uvádzané s DPH s uvedením ceny bez DPH.

Tovar si  môžete objednávať:

 1. prostredníctvom internetového obchodu cez nákupný košík na adrese eshop.zienkadomaca.sk,
 2. cez internetové stránky sprostredkovateľov takéhoto predaja (napr. SAShE, Fler a pod.),
 3. prostredníctvom portálu Heuréka cez nákupný košík,
 4. mailom na adrese: objednavka@zienkadomaca.sk,
 5. telefonicky na čísle: +421 905 251 690, v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 14,00 hod.

Ak bude vaša objednávka správne vyplnená a odoslaná, zašleme Vám  potvrdzujúci e-mail. Každú takto potvrdenú objednávku považujeme za záväznú. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi.

Ak si objednáte tovar alebo výrobok, ktorý sme už vypredali alebo z akýchkoľvek dôvodov nevieme  dodať budeme Vás obratom informovať (telefonicky, e-mailom).

Na prezentáciu našich výrobkov a tovaru používame naše vlastné fotografie alebo fotografie priamo od výrobcu, od ktorého máme na to jeho písomný súhlas. Fotografie uvedené pri výrobkoch a tovare môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť alebo farbu výrobku v závislosti od nastavenia a možností vášho zobrazovacieho zariadenia, čo však nepredstavuje chybu výrobku a tovaru. Majte, prosím na pamäti, že farebné odtiene jednej farby konkrétnej priadze sa mierne môžu líšiť aj medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Číslo výrobnej šarže je uvedené na každom štítku priadze pod označením Dyelot.

Objednávku máte právo stornovať prostredníctvom nákupného košíka e-shopu ešte pred odoslaním alebo priamym emailom na adresu storno@zienkadomaca.sk do 10:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa.

Ak si Kupujúci zvolí úhradu vopred na bankový účet a úhrada nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 kalendárnych dní a ani Kupujúci nijakým spôsobom nekontaktoval Predávajúceho za účelom odloženia úhrady, Predávajúci má právo objednávku stornovať.

Platobné podmienky

Zaplatiť za tovar môžete nasledovnými spôsobmi:

 1. Vopred prevodom na niektorý bankový účet uvedený vyššie.
 2. Online platbou prostredníctvom platobného systému PayPal.
 3. Online platbou prostredníctvom internetbankingu vybraných bánk, ktorých tlačítka sú priamo v ponuke eshopu.
 4. Online platbou platobnou alebo kreditnou kartou.
 5. Vopred z pošty – poštovou poukážkou na adresu: Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač.
 6. Vopred z pošty – poštovou poukážkou na niektorý bankový účet uvedený vyššie.
 7. Dobierkou pri prevzatí výrobku.

Platba za tovar alebo výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzajúceho alebo prevzatím peňažných prostriedkov predávajúcim na pracovisku Slovenskej pošty.

Môže sa stať, že online platba platobnou kartou nebude zrealizovaná a kupujúcemu sa nepodarí týmto spôsobom zaplatiť za objednaný tovar. Kupujúci je povinný si overiť, či problémy s platbou neboli spôsobené niektorým z uvedených dôvodov:

 • nedostatočný zostatok na bankovom účte alebo prekročený limit,
 • karta nepovoľuje platby cez internet,
 • kupujúci sám urobil storno/zrušenie platby,
 • došlo k technickému problému v záverečnej fáze platby,
 • chybné zadanie údajov o karte (číslo karty, dátum expirácie,…),
 • karta bola vydaná mimo EU.

Predávajúci v prípade, že online platba neprebehla z akéhokoľvek dôvodu, automaticky pošle kupujúcemu potvrdenie objednávky s údajmi k platbe cez bankový účet. Ak kupujúci uprednostní radšej platbu v hotovosti na dobierku, musí o tom informovať predávajúceho najneskôr v deň odoslania zásielky do 12.00 hod.

Ak zákazník neprevezme zásielku, ktorá mu bola odoslaná s formou úhrady na dobierku a ani neoznámi predávajúcemu vážne dôvody neprevzatia, nasledujúce objednávky budú potvrdené výhradne len s platbou vopred na bankový účet.

Dodacie podmienky a poštovné

Na základe vašej objednávky sa vám zaväzujeme dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku alebo tovaru. V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete telefonicky alebo emailom informovaní o termíne dodania výrobku.

Ak si objednáte tovar, ktorý nemáme na sklade (formou poznámky v objednávke), tento bude zaradený do najbližšej objednávky voči veľkoobchodnému skladu. Tovar bude na sklade približne do 21 dní. V takomto prípade odosielame celú objednávku naraz až po doručení neskladových položiek. Ak zákazník chce objednávku rozdeliť a samostatne odoslať skladové položky a samostatne neskladové, musí o tom informovať predajcu a to buď priamo v poznámke objednávky alebo mailom. V takomto prípade je zákazníkovi účtované poštovné 2x – za každú odoslanú zásielku.

Vami objednaný výrobok alebo tovar vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke (dodacia adresa). Termín dodania je uvedený v potvrdzujúcom maile, ktorý vám bude doručený po potvrdení objednávky. Ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Spolu s výrobkom vždy zasielame faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list.

Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch alebo pri tovare v košíku elektronického obchodu. Ak to tak nie je, platí poštovné cez Slovenskú poštu v prípade dobierky vo výške 3,60 €, v prípade platby vopred vo výške 2,50 €. Zásielky štandardne posielame cez Slovenskú poštu, Zásielkovňu alebo súkromnou kuriérskou spoločnosťou podľa toho, ako si vyberie sám zákazník.

Spôsob dodania tovaru si volíte priamo v internetovom eshope v košíku. Máte možnosť vybrať doručovaciu spoločnosť (Slovenskú poštu, kuriérsku spoločnosť, Zásielkovňu). Rovnako si môžete zvoliť spôsob úhrady. Systém vám ponúkne vždy len tie možnosti, z ktorých si môžete ktorúkoľvek vybrať.

Kupujúci je povinný skontrolovať balenie pri preberaní a v prípade poškodenia vonkajšieho obalu, zásielku neprevziať alebo reklamovať u dopravcu a ihneď oznámiť predávajúcemu, že bola zásielka vrátená späť. Ideálne je, aby si kupujúci zásielku pred odoslaním späť odfotografoval.

Výmena výrobku alebo tovaru, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme vám omylom zaslali výrobok alebo tovar, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.

V prípade, že sme vám zaslali správny výrobok alebo tovar podľa vašej objednávky a vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok alebo tovar, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok alebo tovar späť a my vám ho po vzájomnej dohode vymeníme, avšak v takom prípade hradíte poštovné vy (aj vrátenie, aj zaslanie správneho výrobku alebo tovaru). Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona.

Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku alebo tovaru bez udania dôvodu. O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom prostredníctvom bankového účtu, alebo v hotovosti a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Poštovné náklady spojené s vrátením výrobkov alebo tovaru uhrádza na svoje náklady kupujúci. Kupujúci má možnosť vrátiť výrobok alebo tovar osobne na adresu predávajúceho po predchádzajúcej dohode termínu vrátenia.

Platba za vrátený výrobok alebo tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného výrobku alebo tovaru späť na našu adresu.

Výrobok alebo tovar, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný (pri priadzi musí byť úplné klbko), nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo vrátane originálnej papierovej informačnej pásky na klbkách priadzí.

V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa tzv. na zákazku.

Reklamačné konanie a záručné podmienky

Reklamovať je možné len výrobok alebo tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý bol plne uhradený (je vlastníctvom kupujúceho).

Predávajúci poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku alebo tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku (osobne alebo od prepravnej spoločnosti).

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady písomne na adrese predávajúceho, alebo mailom na adrese reklamacia@zienkadomaca.sk.

Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku alebo tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo tovaru spôsobeným kupujúcim,
 2. bolo s tovarom alebo výrobkom nesprávne zaobchádzané spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku, tovaru alebo jeho časti,
 3. bol výrobok alebo tovar používaný na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
 4. kupujúci neoznámil zjavné vady pri prevzatí,
 5. výrobok alebo tovar bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku alebo tovaru,
 6. bola zanedbaná starostlivosť a údržba o výrobok alebo tovar,
 7. došlo k poškodeniu nadmerným zaťažovaním,
 8. bol výrobok alebo tovar používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku alebo tovaru (alebo jeho časti) spôsobené nosením a používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný výrobok alebo tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok alebo tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K výrobku alebo tovaru  je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a čo najpresnejšie uviesť dôvod reklamácie.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku alebo tovaru). V odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo tovar. Pri tovare má kupujúci právo po uplynutí 30 dňovej lehoty na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybného výrobku alebo tovaru za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku, tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na vrátenie peňazí,
 3. v prípade, že má výrobok alebo tovar súčasne viac chýb, ktoré bránia v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo tovaru, alebo na vrátenie peňazí. Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného výrobku alebo tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

Nepoškodenie výrobku alebo tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku alebo tovaru. Výrobok alebo tovar sa pri preprave môže poškodiť, preto odporúčame kupujúcim rozbaliť zásielku a prezrieť ju v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva (reklamácia bola odmietnutá, nebola vybavená do 30 dní a pod.), môže žiadať o nápravu predávajúceho. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo neodpovie do 30 dní, má právo kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.

Návrh môže kupujúci podať, ak hodnota reklamovaného výrobku alebo tovaru je vyššia ako 33,- €.

Kupujúci podáva návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

 1. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 2. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
 3. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
 4. súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese.

Kupujúci si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke alebo súkromnej firme.

Kupujúci môže na podanie žiadosti využiť aj Online formulár na podanie sťažnosti, ktorý zabezpečuje Európska únia na tejto adrese. Služba na podanie sťažnosti sa nazýva RSO (riešenie sporov online). Sťažnosť môže kupujúci podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Použité pojmy:

GDPR  – General Data Protection Regulation – Nariadenie EÚ 2016/679

Osobné údaje – Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len dotknutá osoba), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je napríklad meno, priezvisko, všeobecný identifikátor (ďalej len rodné číslo), identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. (článok 4, ods. 1 GDPR).

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka (článok 4, ods. 11 GDPR).

Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Online identifikátor – identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu (§ 5 písm. k) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Cookies – sú malé jednoduché textové súbory s metaúdajmi, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do prehliadacieho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies zrýchľujú a zjednodušujú spojenie medzi vami a príslušnou internetovou stránkou. Spravuje ich internetový prehliadač. Cookies obvykle obsahujú identifikátor – názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Cookies sa môžu používať z rôznych dôvodov a plnia rôzne úlohy. Pri opakovanej návšteve stránky prehliadač znovu načíta (trvalé) súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila, alebo len počas prezerania (relačný).

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 7 GDPR).

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (článok 4, ods. 8 GDPR).

Príjemca – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu na výkon ich oficiálnej úlohy v rámci konkrétneho zisťovania vo všeobecnom záujme napríklad daňové a colné orgány, kontrolné orgány (recitál 31 GDPR) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 9 GDPR).

Zodpovedná osoba – osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona (§ 5 písm. s) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Dozorný orgán – je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 (článok 4, ods. 21 GDPR). Na Slovensku je ním UOOU sídliaci v Bratislave.

Služba informačnej spoločnosti – služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb (článok 4, ods. 25 GDPR).

Na diaľku – znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné.

Elektronickým spôsobom – znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač,  IČO: 51 147 246.

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481 668

Osobné údaje spracúvame v rámci nasledujúcich účelov (informácia pre dotknutú osobu v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR):

Účel spracúvania osobných údajov. Vybavovanie objednávok vrátane reklamačného konania.
Opis účelu spracúvania OU. Komplexné vybavenie objednávky, ktoré zahŕňa:
– predobjednávkovú komunikáciu zo strany zákazníka k zamýšľanému nákupu,
– evidovanie objednávky a jej jednotlivých fáz až potvrdenie vybavenia,
– komunikáciu eshopu so zákazníkom ohľadom termínu dodania, prípadne náhrady tovaru a pod.
– evidenciu a doklady v rámci zákonnej lehoty 14 dní, ktoré má zákazník na výmenu alebo vrátenie tovaru,
– reklamačné konanie v zmysle zákonných povinností eshopu,

– evidenciu neprevzatých zásielok.

Právny základ spracúvania. Zmluva/objednávka so zákazníkom – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Opis právneho základu. Objednávka zákazníka na dodanie tovaru, výrobkov alebo služby a to v písomnej alebo ústnej forme.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, suma objednávky, celková suma objednávok.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Doručovania spoločnosť podľa výberu zákazníka – Slovenská pošta, Zásielkovňa, kuriérska spoločnosť.
Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ webhostingu, na ktorom je prevádzkovaná emailová komunikácia.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Ide o spracúvanie nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy/objednávky.
Účel spracúvania osobných údajov. Registrácia zákazníkov.
Opis účelu spracúvania OU. Zaregistrovanie sa zákazníka na stránkach eshopu, čo umožní zákazníkovi:
– pohodlnejšie nakupovanie a administráciu svojho účtu (pre vytvorenie objednávky následne nie je nutné zadávať údaje),
– sledovanie stavu objednávky,
– sledovanie všetkých svojich objednávok,
– využívanie vernostného systému, kde sa nákupy daného zákazníka sčitujú a zákazník podľa výšky svojich doterajších nákupov získava automaticky zľavu na nákup.
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu. Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri registrácii v rámci eshopu.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, história objednávok.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu, 2 roky v rámci vernostného systému.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účel spracúvania osobných údajov. Dotazník spokojnosti s nákupom.
Opis účelu spracúvania OU. Zistenie zákazníckej spokojnosti s nákupom a nakúpeným tovarom.
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu. Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri objednávaní v eshope.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje -emailová adresa, nakúpený tovar.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 60 dní
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účel spracúvania osobných údajov. Recenzie zákazníkov.
Opis účelu spracúvania OU. Zobrazenie hodnotení a recenzií zákazníkov. Recenzie sa môžu týkať samotného nákupu, doručenia a tovaru, ktorý zákazník nakúpil.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu. Oprávneným záujmom je získavanie nových zákazníkov a nákupov na základe doterajších skúseností reálnych zákazníkov.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – meno alebo prihlasovacie meno/prezývka, podľa toho, ako sa rozhodne sám zákazník. Recenzie môžu byť aj anonymné.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov tieto nebudú zverejnené na stránke eshopu a ďalší zákazníci sa ndoezvedia o spokojnosti/nespokojnosti.
Účel spracúvania osobných údajov. Diskusné príspevky, hodnotenia a komentáre.
Opis účelu spracúvania OU. Zobrazenie diskusných príspevkov, hodnotení produktov a komentárov, ktoré môže zákazník uviesť k článkom eshopu alebo ku konkrétnemu tovaru.
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu. Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo tým, že zadá príspevok alebo komentár.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – meno a priezvisko alebo prezývka, emailová adresa, iné osobné údaje, ktoré uvedie sám zákazník v rámci príspevkov alebo komentárov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.  Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.

Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8.“

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 2 roky
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účel spracúvania osobných údajov. Evidencia zákazníkov so Strážnym psom.
Opis účelu spracúvania OU. Využitie funkcie Strážny pes pri konkrétnom tovare – zaslanie e-mailového potvrdenia, akonáhle sa zmení stav na sklade alebo cena zvoleného tovaru a to podľa toho, čo si želá zákazník.
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu. Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri „zapnutí“ Strážneho psa.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – email
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 1 rok
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účel spracúvania osobných údajov. Odosielanie newsletterov.
Opis účelu spracúvania OU. Posielanie obchodných oznámení o novinkách, akciách eshopu, dôležitých upozorneniach napr. o odstávkach eshopu a pod.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu. U dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi eshopu ide o oprávnený záujem, ktorý predstavuje informovanie zákazníkov o nových produktoch, o termínoch akcií a oznamov, ktoré môžu byť pre zákazníka dôležité (napr. odstávka eshopu z dôvodu dovolenky a pod.
U dotknutých osôb, ktoré sa prihlásia k odberu týchto informácii a nie sú zákazníkmi eshopu je právnym základom súhlas, ktorý vyjadria pri „zapnutí“ odosielania neswletterov.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje -emailová adresa.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudú odosielané informácie zákazníkovi.
Účel spracúvania osobných údajov. Cookies a základný prehľad o návštevnosti stránok.
Opis účelu spracúvania OU. Ukladanie krátkych textových súborov do vášho zariadenia (počítač, tablet, mobil), ktoré urýchľujú zjednodušujú spojenie medzi vami a eshopom.Pri vašej opakovanej návšteve eshopu prehliadač tieto súbory cookies načíta a tieto informácie odošle späť webovej stránke.
Nastavenie používania cookies môžete zmeniť vo vašom prehliadači.
Eshop nevyužíva cookies na marketingové účely a nesleduje vaše individuálne nákupné správanie.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu. Uľahčenie používania našich webových stránok eshopu využívaním cookies.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – IP adresa, URL adresy navštívených stránok, počet návštev.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ analytického softwaru Google Analytics.
Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 18600 Praha 8.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje na základe čl. 45 ods.3 – posúdenie primeranosti. Ide o dáta poskytnuté Google Analytics.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné využívať výhody vopred preddefinovaných nastavení a textu.
Účel spracúvania osobných údajov. Registratúra.
Opis účelu spracúvania OU. Evidencia a archivácia doručenej a odoslanej korešpondencie v písomnej ale aj v elektronickej forme vrátane elektronickej schránky konateľky.
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúre.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 305/2013 o e-governmente v znení neskorších predpisov.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – adresa odosielateľa, adresa adresáta, dátum odoslania/prijatia.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Účtovná agenda.
Opis účelu spracúvania OU. Všetky činnosti a doklady spojené so zákonnými povinnosťami eshopu.
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, adresa fakturačná, email.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ webhostingových služieb.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu vrátane povinnej archivácie.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Bez nich nie je možné uzatvoriť objednávku.
Účel spracúvania osobných údajov. Prezentácia spoločnosti a jej produktového portfólia v rámci internetu a sociálnych sietí.
Opis účelu spracúvania OU. Prezentovanie spoločnosti, jej produktov a služieb, činností, aktivít a tvorby z ponúkaných produktov za účelom šírenia dobrého mena a získavania nových zákazníkov.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu. Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena spoločnosti a získavanie nových zákazníkov a nákupov.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – meno, fotografia fyzickej osoby.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Spoločnosť Sashe, s.r.o.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudú tieto použité na prezentáciu spoločnosti a nebude prezentovaná ani práca zákazníka.
Účel spracúvania osobných údajov. Obchodné kontakty.
Opis účelu spracúvania OU. Komunikácia so zákazníkmi o produktoch, údržbe a iných témach, o ktoré má zákazník záujem.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu. Odkomunikovanie dôležitých informácií, ktoré nemajú priamy súvis s objednávkou ani newsletterom.
Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie. Bežné osobné údaje – meno a priezvisko, telefón, email.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Poskytovateľ webhostingových služieb.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné so zákazníkom komunikovať.

Prevádzkovateľ má vypracovanú Bezpečnostnú politiku, ktorej súčasťou je aj opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR právo na:

 

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
   • počas opravy nesprávnych údajov,
   • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
   • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
   • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
   • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
   • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
   • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
   • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Informácie

V prípade nejasností vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných produktov a služieb a ich dodania.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu a telefonickú komunikáciu.

Prajeme vám príjemné nakupovanie.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2020.

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť dodaný výrobok)

Predávajúcemu: Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento výrobok:

……………………………………………………………………………………………………

Dátum prevzatia výrobku:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo bankového účtu, na ktorý máme vrátiť peniaze:

Podpis spotrebiteľa:

(iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum:

 

2 komentáre v „Obchodné podmienky

  1. Hi,

   shipping price depends on the weight.
   Package price up to 500g – 5,60 €,
   Package price up to 1 kg – 8,90 €,
   Package price up to 2 kg – 14,40 €

   Mária Tobiášová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *